X
تبلیغات
عمران و هیدرولوژی

عمران و هیدرولوژی
وب سايت تخصصي هيدرولوژي
 

دانلود برنامه های هیدرولوژی :

دانلود برنامه ی (epanet)

آموزش برنامه(epanet)

دانلود برنامه HEC-RAS

فیلم آموزشی HEC-RAS

دانلود برنامه FLOW PRO 2.0

دانلود نرم افزار SALTMED VERSION 1.1.3

دانلود نرم افزار HydroCulv V1.1

 دانلود مقالات و تحقیقات هیدرولوژی:

مشاهده مقاله(فرآورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي جديد )

مشاهده مقاله(انواع کاربردهاي فناوري‌نانو در تصفية آب )

دانلود مقاله آب و فاضلاب

دانلود مقاله محیط زیست

 مقاله (تراز مخزن در روند سيلاب هاي طراحي رودخانه هاي برفي)

طرحي پيشنهادي براي مديريت جامع مقابله با خشکسالي

تعيين ميزان بهينه تامين آب بر اساس شاخصهاي عملکرد مخزن سد

رويکرد تحليل ريسک در مديريت کيفي رودخانه

مدل پيش بيني سيلاب با استفاده از سيستم استنباط فازي عصبي تطبيقي و مقايسه آن با روش رگرسيون

سدهای زیرزمینی ، ابزاری مفید در مدیریت منابع آب زیرزمینی

بررسي مدلهاي كيفيت آبهاي سطحي

توسعه روش scs با مفهوم روش منطقي در برآورد پيک سيلاب

ارائه يک مدل هوشمند براي برآورد نوسانات سطح آب زيرزميني يک آبخوان آبرفتي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

واسنجي خودکار مدل بارش - رواناب با استفاده از SCE

: مرتبه
[ دوشنبه دوازدهم دی 1390 ] [ 20:57 ] [ محمد حسین جعفری ]
پ.ن:در این پست مواردی که برای یک تحقیق علمی میبایست رعایت شوند ذکر شده که در زیر به بیان سرفصل ها پرداخته میشود.

برای مشاهده متن کامل فصل ها به ادامه مطلب بروید.سرفصل ها:

مقدمه

 • برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد يک مسئله به صورت علمی بيانديشيد.

 • در این درس شما با نحوه تهیه و تدوین طرح تحقق آشنا خواهید شد.

 • روش علمی برای تحقيق وانواع و ويژگی های آنرا را فراخواهيد گرفت.

 • آغاز تحقيق از کجاست؟

تعيين موضوع تحقيق
 • هدف از انتخاب موضوع چیست؟

 • منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟

 • شرايط لازم برای انتخاب موضوع چيست؟

 • ويژگی های يک عنوان خوب کدامند؟

بيان مسئله تحقيق
 • چرا بيان مسئله تحقيق مهم است.

 • دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟

 • نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است.؟

اهداف تحقيق

 • تعريف هدف و تقسيم بندی انواع آن را بيان کنيد.

 • فوايد و خصوصيات اهداف رامشخص نمائيد.

 • نحوه بيان اهداف را شرح دهيد.

 • برای موضوع تحقيق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنويسيد.

فرضيه يا سوالات مهم
 • تعريف فرضيه ، انواع آن و حصوصيات يک فرضيه خوب

 • فرضيه هاچگونه روابط بين متغيرها رابيان می کنند؟

 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

 • ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است؟

تعريف مفاهيم و متغير ها

 • چرا تعريف مفاهيم و متغير ها مهم است؟

 • تعريف شرح و عملی مفاهيم ومتغيرها چگونه انجام می شوند؟

 • تعريف متغير و انواع آن

مقياس اندازه گيری
 • تعريف مقياس اندازه گيری و انواع مقياس ها

 • خصوصيات يک مقياس اندازه گيری خوب

 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

 • ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است؟

 

روش های جمع آوری اطلاعات
 • رايج ترين روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟

 • محاسن ومعايب هريک از روش ها چيست؟

 • ويژگی ها و انواع متداول هريک از روش ها کدامند؟

روش های تجزيه وتحليل دادها

 • اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رايانه بسپاريم؟

 • متداول ترين روش های تجزيه وتحليل داده ها کدامند؟

 • انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحليل داده هاو روش های کاهش آن

 • حساسيت و اختصاصی بودن چيست وچگونه اندازه گيری می شوند؟

 

محدوديت های تحقيق
 • آيا شناخت محدوديت های تحقيق پيش از انجام آن امکانپذير است؟

 • محدوديت هادرمراحل مختلف تحقيق کدامند؟

 • چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟

 
: مرتبه

ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم دی 1390 ] [ 13:26 ] [ محمد حسین جعفری ]

اثرات تغییر در مقدار سیمان با تغییر در نفوذپذیری.
در مقیاس کلان، تغییر در خواص مکانیکی و هیدرولوژیکی به طور مستقیم تحت تاثیر
بزرگی و مساحت آبخوان تغییر شکل است. تفاوت قابل توجهی در حساسیت
سیستم را به تنهایی خواص مکانیکی در مقابل حساسیت آن به همراه مکانیکی و
آب شناسی خواص نشان دهنده اهمیت از جمله خصوصیات هیدرولوژیکی هستند که
تنظیم برای تغییر در سیمان در مطالعات ذخیره سازی سیال و تغییر شکل است.
قدر تغییر شکل بزرگ شعاعی نسبت به تغییر شکل عمودی بر اهمیت
با توجه به تغییر شکل سه بعدی در مطالعات جریان سیال و تغییر شکل است.

 

منبع: information bridge

: مرتبه
[ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ] [ 11:59 ] [ محمد حسین جعفری ]

Water Resources Collections and Archives

University of California

Title:

Comparing channel form of restored tidal marshes to ancient marshes of the north San Francisco

Bay

Author:

Hall, Meredith, University of California, Berkeley

Publication Date:

04-24-2004

Series:

Hydrology

Publication Info:

Hydrology, Water Resources Collections and Archives, University of California Water Resources

Center, UC Berkeley

 

 ترجمه فارسی:

منابع آب مجموعه ها و آرشیو ها
دانشگاه کالیفرنیا

عنوان :
مقایسه شکل کانال باتلاق ترمیم جزر و مد به باتلاق های باستانی شمال سان فرانسیسکو

نویسنده :
هال ، مردیت، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

تاریخ انتشار :
2004/04/24

سری :
گفتار درچگونگی اب های روی زمین

اطلاعات انتشارات :
هیدرولوژی، منابع آب مجموعه ها و آرشیو ها، دانشگاه از منابع آب کالیفرنیا
مرکز، UC برکلی

 منبع:

Physical Geography

 برای مشاهده این مقاله به ادامه مطلب بروید

: مرتبه

ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ] [ 10:49 ] [ محمد حسین جعفری ]
نويسنده:
علي حقيقي - دانشگاه شهيد چمران اهواز- كارشناس ارشد سازه هاي هيدروليكي


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 158.87 كيلوبايت
[ تعداد صفحات: 7


خلاصه مقاله:

منظور تأمين نيازهاي آبي در بخش كشاورزي ، صنعت و شرب در برخي از مناطق ، لازم است تا با استفاده از يك روش مناسب بطور مستقيم آب از رودخانه برداشت شود . آبگيري از رودخانه ها به شكل ثقلي ، بسته به نوع رژيم جريان و بار رسوبات رودخانه متفاوت است . يكي از روشهاي بسيار كارآمد و مطمئن در آبگيري از رودخانه هاي كوهستاني و كوهپايه اي با شيب تند و رسوبات درشت دانه ، طرح آبگير كفي 2 مي باشد اين. نوع جريان حاكم بر آبگيرهاي كفي يك جريان متغير مكاني با كاهش دبي است (S.V.F) كه جهت تحليل هيدروليكي اين آبگيرها لازم است تا معادله مربوط به اين نوع جريان (S.V.F) و معادله مربوط به كاهش دبي در طول آبگير بطور همزمان حل.شوند در اين تحقيق با استفاده از روش تفاضل محدود 3 دو معادله ديفرانسيل ، منقطع سازي و تحليل مي گردند .نتيجه اين تحليل دستيابي به پروفيل سطح آب و تغييرات دبي در طول آبگير و ابعاد بهينه آن با توجه به دبي مورد نياز از رودخانه مي باشد

 دریافت مقاله به صورت PDF

 

 

 

: مرتبه
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 12:44 ] [ محمد حسین جعفری ]

عنوان سایت :      هيدرولوژي ايران   

آدرس اینترنتی:  http://www.iranhydrology.com

شرح سایت:  این سایت هيدرولوژي ايران به اختصار توضیح میدهد و به بیان موضوعاتی چون : تاریخجه هیدرولوژی – کليات هيدرولوژي ايران-قوانين و حقوق آب در ايران- -حوزه هاي آبخيز ايران-فهرست و مشخصات کلي رودخانه ها می پردازد.عنوان سایت :  انجمن بين ا لمللي علوم هيدرولوژيكي (IAHS)

آدرس اینترنتی:   http://www.cig.ensmp.fr/~iahs

شرح سایت:    يكي از پايگاههاي مفيد است كه هدف آن توسعه علم هيدرولوژي در بين علاقه مندان رشته هاي هيدرولوژي، ژئودزي و ژئوفيزيك مي باشد.

 عنوان سایت :  دنیای آب

آدرس اینترنتی:   http://www.worldwater.org

شرح سایت:    در اين سايت كه به نام پايگاه جهاني آب معروف بوده و توسط موسسه مطالعات توسعه و محيط زيست در منطقه اقيانوس آرام راه اندازي شده است اطلاعات جامع و مفيدي در زمينه آب ارائه مي گردد.

 عنوان سایت :  سازمان هواشناسي كشور

آدرس اینترنتی:   www.irimet.net

شرح سایت:    اين سايت مربوط به سازمان هواشناسي كشور مي باشد و در آن دسترسي به برخي اطلاعات و برخي داده هاي هواشناسي مانند آمار روزانه، نقشه هاي هواشناسي، تصاوير ماهواره اي، پيش بيني هاي هواشناسي و مقدار بارندگي فراهم مي باشد.

 عنوان سایت :  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

آدرس اینترنتی:   www.moe.or.ir

شرح سایت:    اين سايت مربوط به وزارت نيرو مي باشد كه علاوه بر اطلاعات كلي امكان برقراري ارتباط با ساير پايگاهها از قبيل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، كتابخانه، سيستم اطلاعات جغرافيائي و شركت هاي تابعه وزارت نيرو در آن فراهم مي باشد.

 عنوان سایت :  پژوهشگاه علوم و فناوری ایذان

آدرس اینترنتی:   www.irandoc.ac.ir

شرح سایت:    از سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران با آدرس فوق مي توان به مقالات، پايان   نامه ها و طراحهاي پژوهشي كه در زمينه هيدرولوژيكي نوشته و اجرا شده اند دسترسي پيدا كرد.

 عنوان سایت :  كميته ملي آبياري و زهكشي ايران

آدرس اینترنتی:   www.irncid.org

شرح سایت:    سايت فوق مربوط به كميته ملي آبياري و زهكشي ايران بوده و در آن اطلاعات كلي مربوط به اين سازمان و برخي كتب و نشريات فراهم مي باشد.

 

 

 

: مرتبه
[ چهارشنبه نهم آذر 1390 ] [ 12:32 ] [ محمد حسین جعفری ]

تاریخچه ی مهندسی عمران به اصطلاح Civil engineering به قرن هجدهم باز می‌گردد. در آن زمان مهندسی عمران در مقابل مهندسی نظامی  Military engineering قرار داشت. اصطلاحی که به همه ی امور مهندسی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می‌گشت. مانند سدها، ساختمان ها، پل‌ها و کانال‌ها گفته می‌شد. البته طی گذشت سال های متمادی و با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم، به مرور علوم مختلف، از جمله مکانیک Civil engineering جدا شده اما این اصطلاح هم چنان نام خود را برای عمران حفظ مهندسی کرد.

این رشته قبلا به مهندسی راه و ساختمان موسوم بوده و به منظور تربیت مهندسان طراح ، محاسبه و اجرای پروژه‌های ساختمانی، صنعتی ، راه‌سازی و تاسیسات آبی و نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی در زمینه‌های فوق و همچنین همكاری با مهندسان مشاور یا محاسبه در زمینه‌های یاد شده ، به وجود آمده است. قسمت عمده دروس این رشته را مجموعه متنوعی از دروس نظری و پروژه‌های طراحی تشكیل می‌دهد و كنار آنها تعدادی دروس آزمایشگاهی و كارگاهی و نیز دو دوره كارآموزی در طی دو تابستان پیش‌بینی شده است. با توجه به سیاستهای عمرانی و سرمایه‌گذاریهای دولت برای ایجاد ساختمانها، راهها، پلها، سدها، نیروگاههای هسته‌ای و حرارتی ، رفع نیازهای عمرانی در زمینه مسكن و تاسیسات آبی جهت تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها همچنین بازسازی مناطق جنگ‌زده اهمیت این رشته مشخص می‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در وزارتخانه‌ها (نظیر وزارتخانه‌های راه‌ و ترابری مسكن و شهرسازی و نیرو) و شركتهای دولتی و شركتهای خصوصی و مهندسان مشاور به كارهای طراحی ، محاسبه و اجرا بپردازند. در شرایط حاضر فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در دوره‌های مختلف كارشناسی ارشد سازه (آنالیز و طرح سازه‌ها) ، خاك و پی (مطالعه مسائل مربوط به رفتار خاكها و محاسبات پی‌ها) ، راه و ترابری (طرح راهها و شبكه ترابری) ، سازه‌های آبی (طراحی سازه‌های هیدرولیكی و مسائل آبی دیگر در ارتباط با سدها) در داخل كشور ادامه تحصیل دهند.

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمان‌سازی، راه‌سازی، پل‌سازی، برج‌سازی، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب و غیره مسوولیت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند. مهندسی عمران از جمله رشته‌هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است. یعنی هرچیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند: سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل‌ های مخابراتی، ساختمان‌های مقاوم در برابر زمین‌لرزه، سیل و آتش و نیروگاههای برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه کار مهندس عمران قرار می‌گیرد. برای آغاز تمامی پروژه‌های عمرانی به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم تا علاوه بر رعایت جنبه‌های فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چون اقتصادی بودن یک اصل در مهندسی عمران است.

منبع : http://www.tebyan.net

: مرتبه
[ چهارشنبه هجدهم آبان 1390 ] [ 17:16 ] [ محمد حسین جعفری ]

هیدرولوژی:

 هیدرولوژی یا آب شناسی از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی گرفته شده است.

 

دید کلی

 

هیدرولوژی علمی است که در مورد پیدایش خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند ولی عملا واژه هیدرولوژی به شاخه‌ای از جغرافیای فیزیکی اطلاق می‌شود که گردش آب در طبیعت را مورد بررسی قرار می‌دهد. انجمن علوم و فنون ایالات متحده تعریف زیر را برای هیدرولوژی برگزیده است:


هیدرولوژی علم مطالعه آب کره زمین است و در مورد پیدایش ، چرخش و توزیع آب در طبیعت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند بنابراین ملاحظه می‌شود که هیدرولوژی در برگیرنده تمامی داستان آب است. 

تاریخچه و تکامل آب شناسی

تا جایی که تاریخ نشان می‌دهد اولین تجارب آب شناسی مربوط به سومریها و مصریها در منطقه خاورمیانه است بطوری که قدمت سد سازی روی رودخانه نیل به 4000 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد در همین زمان فعالیتهای مشابهی در چین نیز وجود داشته است. از بدو تاریخ تا حدود 1400 سال بعد ازمیلاد مسیح فلاسفه و دانشمندان مختلفی از جمله هومر طالس ، افلاطون ، ارسطو و پلنی در مورد سیکل هیدرولوژی اندیشه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند و کم کم مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند.

 

 

سیر تحولی و رشد

 • شاید بتوان گفت هیدرولوژی جدید از قرن 17 با اندازه گیریهای مختلف آغاز شد در این دوره پرالت ترانست مقدار بارندگی تبخیر و صعود موئینه‌ای را در حوضه آبریز رودخانه سن اندازه گیری کند ماریوت با اندازه گیری سرعت و سطح مقطع جریان دبی رودخانه سن را در پاریس اندازه گیری کرد.
 • در قرن 18 مطالعات تجربی در زمینه‌های هیدرولوژی شکوفایی خاصی را پیدا کرد. بر اساس این مطالعات بود که بسیاری از اصول هیدرولیکی پایه گذاری گردید. از آن جمله می‌توان وسایلی مانند پیزو ستروبرنولی ، لوله پیتر ، جریان سنج ولت من ، لوله بوردا ، و نظریه‌هایی مانند نظریه برنولی ، (فرمول شزی و قوانین دالامبرت را نام برد. از آن زمان به بعد هیدرولوژی از جنبه کیفی به کمی سوق داده شده و اندازه گیری بسیاری از پدیده‌های هیدرولوژی امکان پذیر گردید.
 • قرن 19 را می‌توان دوره طلایی هیدرولوژی دانست در این زمان زمین شناسی نیز به عنوان یک علم تکمیل کننده در آبهای زیرزمینی وارد گردید. قانون دارسی و فرمولهای دو پوئی- تیم (Dmpmit-Thiem) نمونه‌ای از پیشرفت‌های آبهای زیرزمینی همراه با هیدرولوژی می‌باشد. در زمینه هیدرولوژی آبهای سطحی نیز بخصوص به هیدرومتری توجه فراوانی مبذول گردید. فرمولهای فرانسیس در مورد سرریزها ، گانگیه (Gangmillet) کوته (kmtter) و مانینگ (Manning) درباره جریان آب در کانالهای روباز از جمله این مواردند.
 • فعالیتهای دالتون در زمینه تبخیر نیز بسیار حائز نیز بسیار حائز اهمیت بود. گرچه قسمت اعظم هیدرولوژی جدید در قرن 19 پایه گذاری شد. ولی تا امروز هنوز هیدرولوژی علمی از تکامل زیادی برخوردار نبود.
 • در اواخر قرن 19 و بخصوص در 30 سال اول قرن 20 صدها فرمول تجربی پیشنهاد گردید که می‌بایست ضرایب و پارامترهای آنها بر اساس قضاوت و تجربه بدست می‌آمده و برای حل این مشکل در بسیاری از کشورها موسسات و انیستیتو‌های تحقیقی در زمینه هیدرولوژی تاسیس گردید. در این دوره دانشمندان زیادی ظهور کردند از جمله می‌توان در سال 1932 شرمن (Sherman) نظریه روش هیدروگراف واحد برای تخمین رواناب پیشنهاد کرد.
 • نظریه تیس (Thies) در حل مسائل مربوط به هیدرولوژی چاهها و روش پیشنهادی گامبل (Gammble) در سال 1941 برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و روشهای انیشتین (Einstein) را در مطالعات رسوب رودخانه‌ها نام برد. و از سال 1650 به بعد روشهای نظری در هیدرولوژی بسیار معمولی گردید بطوری که اکثر فرمولها و روشهای تجربی در قالب ریاضی در رد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

زیرشاخه‌های هیدرولوژی

هیدرومتئورولوژی (Hydrometeorology) یا آب و هواشناسی

کاربرد هواشناسی را در مسائل هیدرولوژی مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هیدرومتئورولوژی را می‌توان علمی دانست که درباره مسائل مشترک بین هواشناسی و هیدرولوژی بحث می‌کند.

لیمنولوژی

علم مطالعه آبهای داخل خشکی (دریاچه‌ها و برکه‌ها و ...) را لیمنولوژی (Limnology) گویند. در این رابطه خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی آب توده‌های آب موجود در داخل خشکیها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کرایولوژی

یخ شناسی یا کرایولوژی (Cryology) علمی است که در آن خصوصیات مختلف آب در حالت جامد (برف یا یخ) بررسی می‌شود. به زبان دیگر کرایولوژی علم یخ شناسی و بررسی یخچالهاست هرچند یخچال شناسی نیز امروزه خود علم جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

ژئوهیدرولوژی (geohydrology)

به معنی هیدرولوژی آبهای زیرزمینی یا علم مطالعه آبها در زیر زمین است که در مقابل آن علم مطالعه آب در سطح زمین که هیدرولوژی آبهای سطحی گفته می‌شود قرار دارد. غالبا دو واژه ژئوهیدرولوژی و هیدروژئولوژی باهم اشتباه می‌شوند. اما در اولی تکیه بر هیدرولوژی و در دومی تکیه بر زمین شناسی می‌باشد. در فارسی برای مطالعه آب در زیر زمین از واژه هیدروژئولوژی استفاده می‌شود.

پوتامولوژی

رودخانه شناسی یا پوتامولوژی (Potamology) مسائل مربوط به جریان آب در رودخانه را مورد بررسی قرار می‌دهد در این رابطه تاکید بر جنبه‌های فیزیکی موضوع است تا بیولوژیکی آن.

هیدروگرافی

علم مطالعه وضعیت و خصوصیات فیزیکی آب بخصوص در رابطه با مسائل کشتیرانی را هیدروگرافی (Hydrography ) گویند. مطالعه جزر و مد در دریاهای آزاد و نوسانات سطح آب و نیز موج شناسی در قلمرو این علم قرار دارد.

هیدرومتری

آب سنجی که به آن هیدرومتری (Hydrometry) نیز گفته می‌شود. علم اندازه گیری آب و مسائل مربوط به آن می‌باشد، در واقع این علم سنجشهای مختلف مرکز آب ، مقادیر جریان و موارد مشابه به آن را در برمی‌گیرد.

اقیانوس سنجی

در علم اقیانوس سنجی (Oceanolography) خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و دیگر ویژگیهای اقیانوس و دریاهای آزاد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این علم خود بخشی از دانش وسیع اقیانوس شناسی (Oceanology) به شمار می‌آید.

 

کاربردهای هیدرولوژی

 • امروزه این علم در طراحی و طرز عمل سازه‌های هیدرولیکی نظیر سدهای ذخیره‌ای و انحرافی ، کانالهای آبیاری و زهکشی و پل ، مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب ، آبخیزداری ، جاده سازی ، طراحی تفرجگاه مسائل بهداشتی و فاضلاب شهری و صنعتی و زمینه‌های زیست محیطی بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

ضرورت این علم (هیدرولوژی)

هر سال به سطح خشکیهای کره زمین حدود 110000 کیلومتر مکعب آب بصورت نزولات جوی فرو می‌ریزد در عوض 70000 کیلومتر مکعب آن بصورت تبخیر خارج می‌شود. تفاوت این دو رقم 40000 کیلومتر مکعب است که منابع تجدید شونده آب را تشکیل می‌دهند. مقدار سرانه آب تجدید شونده در سطح دنیا رقمی حدود 7400 متر مکعب در سال برای هر نفر است. اما این مقدار بطور یکنواخت تقسیم نشده است.


متخصصان هیدرولوژی رقم 1000 متر مکعب در سال برای هر نفر را مرز کم آبی یک کشور تعیین کرده‌اند. این رقم در مصر 30 در قطر 40 در لیبی 160 در عربستان 140 متر مکعب در سال برای هر نفر برآورد شده است. همگی جز کشورهای کم آب محسوب می‌شوند. در ایران این سرانه 1500 متر مکعب در سال تخمین زده شده است. با این حساب نمی‌توان ایران را یک کشور کم آب تلقی کرد. یکی از راههای سازگاری با خشکی استفاده بهینه از منابع آب است. باید سعی کرد که تا حد امکان از ریزشهای جوی ، جریان آبهای سطحی و منابع زیرزمینی به نحو مطلوب استفاده شود و این کار عملی نخواهد بود مگر با شناخت پدیده‌های هیدرولیکی.

 

منبع : http://daneshnameh.roshd.ir

 

: مرتبه
[ چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390 ] [ 17:35 ] [ محمد حسین جعفری ]
درباره وبلاگ

هیدرولوژی یا آب شناسی از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی گرفته شده است.هیدروژئولوژی دانشی است که از آب های زیرزمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار می دهد